امت مجله

امت کتاب

امت آدیو

امت ویدیو

امت نیوز

بوکلت


امت پروډکشن د ګڼو خپرونو له لارې چې په حالاتو او د ژوند په واقعیتونو پورې اړه لري غواړي چې د اسلامي امت او نړۍ وضعیت د موثقو سیاسي، فکري او فقهي تحلیلونو له لارې امت ته وړاندی کړی


امت پرودکشن با نشر کتب جالب و بیدارگر سعی می‌نماید تا افکار ناب و خالص فکری، سیاسی و فقهی که از عقیده اسلامی نشات نموده است را به امت اسلامی پیش کش نماید.


امت پرودکشن با نشر آدیوهای جالب و بیدارگر تلاش نموده است تا مفاهیم فکری، سیاسی و فقهی را به امت اسلامی انعکاس دهد.


امت پردوکش د ګڼو ويډیوګانو په خپرولو سره هڅه کوي چې د اسلامي تاریخ د زرینو دورو مختلف ابعاد او د اسلامي امت او نړۍ اوسني واقعیتونه انځور کړي.


امت پردوکش د ګڼو موضوعاتو په خپرولو سره هڅه کوي چې د اسلامي تاریخ د زرینو دورو مختلف ابعاد او د اسلامي امت او نړۍ اوسني واقعیتونه انځور کړي.

امت پردوکش د ګڼو موضوعاتو په خپرولو سره هڅه کوي چې د اسلامي تاریخ د زرینو دورو مختلف ابعاد او د اسلامي امت او نړۍ اوسني واقعیتونه انځور کړي.